วันอังคาร , 23 ตุลาคม 2018

Home » แต่งตั้ง สรรหา » ถอดถอน » สนช. รับฟังคำแถลงเปิดสำนวน กรณีถอดถอนนายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล

สนช. รับฟังคำแถลงเปิดสำนวน กรณีถอดถอนนายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล

พฤศจิกายน 9, 2015 4:36 pm by: Category: ถอดถอน, หน้าหลัก, แต่งตั้ง สรรหา Leave a comment A+ / A-

n20131014140941_71212

เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๔/๒๕๕๘ พิจารณาการแถลงเปิดสำนวนตามรายงานและความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. กรณีถอดถอนนายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ออกจากตำแหน่ง โดยฝ่ายผู้กล่าวหา มีนายณรงค์ รัฐอมฤต กรรมการ ป.ป.ช. เป็นผู้แทนทำหน้าที่แถลงและการแถลงคัดค้านโต้แย้งคำแถลงเปิดสำนวนหรือรายงานพร้อมความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ของผู้ถูกกล่าวหา นายสมศักดิ์  ปริศนานันทกุล ผู้ถูกกล่าวหา เป็นผู้แถลง ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติขยายเวลาให้สมาชิกสามารถเสนอญัตติเพื่อกำหนดประเด็นซักถามคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือผู้ถูกกล่าวหาได้จนถึงวันศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการซักถามขึ้นคณะหนึ่ง จำนวน ๗ คน เพื่อทำหน้าที่ซักถามผู้เกี่ยวข้อง ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ตึกรัฐสภา

|  808 views

Leave a Comment

*

scroll to top