วันอังคาร , 23 ตุลาคม 2018

Home » แต่งตั้ง สรรหา » ถอดถอน » ป.ป.ช. และนายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล เข้าตอบข้อซักถามของ สนช.

ป.ป.ช. และนายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล เข้าตอบข้อซักถามของ สนช.

พฤศจิกายน 9, 2015 4:33 pm by: Category: ถอดถอน, หน้าหลัก, แต่งตั้ง สรรหา Leave a comment A+ / A-

71212

เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๖/๒๕๕๘ มีการประชุมเพื่อให้คณะกรรมาธิการซักถามดำเนินการซักถามผู้เกี่ยวข้อง กรณีถอดถอนนายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ออกจากตำแหน่ง โดยนายณรงค์ รัฐอมฤต กรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะผู้แทนคณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้กล่าวหา และนายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล ผู้ถูกกล่าวหา เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถาม ซึ่งคณะกรรมาธิการซักถามเป็นผู้ดำเนินการซักถามคู่กรณีทั้งสองฝ่ายตามประเด็นจากญัตติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวน  ๖  ญัตติ  แบ่งเป็นการซักถามคณะกรรมการ ป.ป.ช.  ผู้กล่าวหา  จำนวน  ๘  คำถาม  ซักถามนายสมศักดิ์  ปริศนานันทกุล  ผู้ถูกกล่าวหา  จำนวน  ๘  คำถาม

ทั้งนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช.  ผู้กล่าวหาประสงค์จะแถลงการณ์ปิดสำนวนเป็นหนังสือ ส่วนนายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล ผู้ถูกกล่าวหา ขอแถลงการณ์ปิดสำนวนด้วยวาจา  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติจึงนัดประชุมเพื่อรับฟังแถลงการณ์ปิดสำนวนด้วยวาจาของผู้ถูกกล่าวหา ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐  นาฬิกา

|  896 views

Leave a Comment

*

scroll to top