วันอังคาร , 23 ตุลาคม 2018

Home » แต่งตั้ง สรรหา » ถอดถอน » สนช. ลงมติไม่ถอดถอนนายสมศักดิ์ฯ กรณีร่ำรวยผิดปกติ

สนช. ลงมติไม่ถอดถอนนายสมศักดิ์ฯ กรณีร่ำรวยผิดปกติ

พฤศจิกายน 18, 2015 4:04 pm by: Category: ถอดถอน, หน้าหลัก, แต่งตั้ง สรรหา Leave a comment A+ / A-

ไม่ถอดถอนสมศักดิ์

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๙/๒๕๕๘ ที่ประชุมได้มีการออกเสียงลงคะแนนถอดถอนหรือไม่ถอดถอนนายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ออกจากตำแหน่ง โดยที่ประชุมลงมติถอดถอนด้วยคะแนน ๑๐๙ คะแนน ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่ถึง ๓ ใน ๕ ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภา (จำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวน ๒๒๐ คน คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๕ เท่ากับ ๑๓๒ เสียงขึ้นไป) จึงถือว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติไม่ถอดถอนนายสมศักดิ์ฯ ออกจากตำแหน่ง

ที่มาภาพ http://www.siamrath.co.th/

|  1,307 views

Leave a Comment

*

scroll to top