วันอังคาร 26 กันยายน 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์
Home » แต่งตั้ง สรรหา » สรรหา แต่งตั้ง » ผลการรับสมัครกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ของ กสทช.

ผลการรับสมัครกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ของ กสทช.

A+ / A-

สรุปผลการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อนำเสนอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ กสทช. แทนตำแหน่งที่ว่าง ระหว่างวันที่ ๗-๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ มีผู้สมัครจำนวนทั้งสิ้น ๒๔ คน รายละเอียดตามแนบรายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

|  1,525 views

Leave a Comment

*

scroll to top