วันพุธ , 17 ตุลาคม 2018

Home » แต่งตั้ง สรรหา » สรรหา แต่งตั้ง » ผลการรับสมัครกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ของ กสทช.

ผลการรับสมัครกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ของ กสทช.

มกราคม 18, 2016 3:19 pm by: Category: สรรหา แต่งตั้ง, หน้าหลัก, แต่งตั้ง สรรหา Leave a comment A+ / A-

สรุปผลการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อนำเสนอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ กสทช. แทนตำแหน่งที่ว่าง ระหว่างวันที่ ๗-๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ มีผู้สมัครจำนวนทั้งสิ้น ๒๔ คน รายละเอียดตามแนบรายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

|  2,106 views

Leave a Comment

*

scroll to top