วันเสาร์ , 15 ธันวาคม 2018

Home » หน้าหลัก » ผลการเลือกคณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน

ผลการเลือกคณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน

พฤษภาคม 3, 2016 12:04 pm by: Category: หน้าหลัก, แต่งตั้ง สรรหา Leave a comment A+ / A-

003777

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้มีการประชุมครั้งที่ ๒ เพื่อพิจารณาเลือกผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน จากรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหา จำนวน ๑๓ คน ซึ่งหลังจากพิจารณาแล้ว ที่ประชุมลงมติเลือก นายเรวัต วิศรุตเวช เป็นผู้ได้รับเสนอชื่อให้เป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาจะได้นำรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน เสนอต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่ประธานวุฒิสภาเพื่อดำเนินการต่อไป

49317

ที่มาภาพ http://www.tpd.in.th/v2/img/headshot/003777.jpg

|  1,247 views

Leave a Comment

*

scroll to top