วันอังคาร , 13 พฤศจิกายน 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » สนช. ให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นคำถามเพิ่มเติมแก่ครู ข จ. ตรัง The NLA provided knowledge of the additional referendum question to volunteer trainers at the district level (Teachers of the Khor. Type) in Trang Province

สนช. ให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นคำถามเพิ่มเติมแก่ครู ข จ. ตรัง The NLA provided knowledge of the additional referendum question to volunteer trainers at the district level (Teachers of the Khor. Type) in Trang Province

มิถุนายน 4, 2016 11:18 am by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, สนช. กับประเด็นคำถามเพิ่มเติม, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ศาลากลาง จังหวัดตรัง ศาสตราจารย์สนิท อักษรแก้ว นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ นางกาญจนรัตน์ ลีวิโรจน์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วย นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ และนายวรรณธรรม กาญจนสุวรรณ สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ในฐานะผู้แทนฯ กลุ่มจังหวัดสงขลา ได้ร่วมเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นคำถามเพิ่มเติมในโครงการจัดการฝึกอบรมอาสาสมัครเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญระดับอำเภอ (ครู ข.) ซึ่งจัดโดยจังหวัดตรัง โดยมี นายเดชรัฐ สิมสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังให้การต้อนรับ

 On 3 June 2016, at Trang City Hall, Prof. Sanit Aksornkoae, Mr. Sakthip Krairiksh and Mrs. Kanchanaratt Leevirojana, Members of the National Legislative Assembly (NLA), together with Mr. Pongsak Semson and Mr. Wannatham Kanchanasuwan, Members of the National Reform Steering Assembly, as the representatives of the Songkhla Province Group, provided  knowledge of the additional referendum question to participants of the Training Programme for Volunteer Trainers at the District Level (Teachers of the Khor. Type) on Dissemination of the Draft Constitution which was organized by Trang Provincial Administrative Office with warm welcome extended by Mr. Decharat Simsiri, Governor of Trang Province.

1465013821411 1465013716763 1465013715435

|  360 views

Leave a Comment

*

scroll to top