วันอังคาร , 13 พฤศจิกายน 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » สนช. ให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นคำถามเพิ่มเติมแก่ครู ข จ.นราธิวาส The NLA provided knowledge of the additional referendum question to volunteer trainers at the district level (Teachers of the Khor. Type) in Trang Province

สนช. ให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นคำถามเพิ่มเติมแก่ครู ข จ.นราธิวาส The NLA provided knowledge of the additional referendum question to volunteer trainers at the district level (Teachers of the Khor. Type) in Trang Province

มิถุนายน 5, 2016 3:28 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, สนช. กับประเด็นคำถามเพิ่มเติม, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ศาสตราจารย์สนิท อักษรแก้ว นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล นายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล นางสุรางคนา วายุภาพ และนางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยนายกิตติ กิตติโชควัฒนา สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ในฐานะผู้แทนฯ กลุ่มจังหวัดสงขลา ได้ร่วมเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นคำถามเพิ่มเติม ในโครงการจัดการฝึกอบรมอาสาสมัครเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญระดับอำเภอ (ครู ข.) ซึ่งจัดโดยจังหวัดนราธิวาส

On 5 June 2016, at Phra Naraphibarn Meeting Room, Narathiwat City Hall, Prof. Sanit Aksornkoae, Mr. Anusart Suwanmongkoland, Mr. Nipon Narapitakkul,  Mrs. Surangkana Wayuparb and Mrs. Kanchanaratt Leevirojana, Members of the National Legislative Assembly (NLA), together with Mr. Kitti Kittichokwattana, Member of the National Reform Steering Assembly, as the representatives of the Songkhla Province Group, provided  knowledge of the additional referendum question to participants of the Training Programme for Volunteer Trainers at the District Level (Teachers of the Khor. Type) on Dissemination of the Draft Constitution which was organized by Trang Provincial Administrative Office with warm welcome extended by Mr. Decharat Simsiri, Governor of Trang Province.

1465117593653

1465117595174

1465117596684

|  321 views

Leave a Comment

*

scroll to top