วันอังคาร , 13 พฤศจิกายน 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » ขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ Exhibition in Honour of His Majesty King Bhumibol and Her Majesty Queen Sirikit to be Held

ขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ Exhibition in Honour of His Majesty King Bhumibol and Her Majesty Queen Sirikit to be Held

มิถุนายน 6, 2016 11:09 am by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

295229

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ขอเชิญชวนประชาชนเข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๗ มิถุนายน – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องโถง อาคารรัฐสภา ๑

 The National Legislative Assembly invite the public to visit the Exhibition in Honour of His Majesty King Bhumibol on the Auspicious Occasion of the 70th Anniversary Celebration of His Majesty’s Accession to the Throne and the Celebration on the Auspicious Occasion of Her Majesty Queen Sirikit’s 7th Cycle Birthday on 12th August 2016 to be held during 7th June – 31st December 2016 at Main Hall, Parliament Building 1.

|  8,215 views

Leave a Comment

*

scroll to top