วันอังคาร , 13 พฤศจิกายน 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายพระราชกุศล Free the Life of Cattle and Buffalos Charity Project dedicated to Their Majesties

โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายพระราชกุศล Free the Life of Cattle and Buffalos Charity Project dedicated to Their Majesties

มิถุนายน 6, 2016 11:22 am by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, หน้าหลัก, โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ Leave a comment A+ / A-

Poster_â¤-¡Ãк×Í àÅ¢ÍÒÃÒºÔ¤

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
และวัดราชาธิวาสวิหาร จัดโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาส
การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยกำหนดดำเนินการ ๒๖ สัปดาห์ๆ ละ ๗๙ ตัว ตั้งแต่วันที่ ๙ มิถุนายน –
๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ และจะมีพิธีทุกวันจันทร์ ณ วัดราชาธิวาสวิหาร เขตดุสิต

จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคเงินไถ่ชีวิตโค-กระบือ พร้อมทั้งทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล ได้ที่ ห้องการเงิน ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๕๒-๕๓, ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๘๕, ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๕๕-๕๖ และ Call Center วุฒิสภา โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๑๗๗๗-๘

โอกาสนี้ ขอเชิญร่วมพิธีในวันอาทิตย์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ณ พระอุโบสถวัดราชาธิวาสวิหาร

The National Legislative Assembly in cooperation with the National Reform Steering Assembly, Constitution Drafting Commission and Wat Rajadhiras Vihara organize Free the Life of Cattle and Buffalos Charity Project dedicated to Their Majesties on the Occasion of the 70th Anniversary Celebration of His Majesty’s Accession to the Throne and the Celebration on the Auspicious Occasion of Her Majesty Queen Sirikit’s 7th Cycle Birthday on 12th August 2016. The Project will be held between 9th June – 5th December 2016. Religious ceremony will be held every Monday with 79 cattle and buffalos to be spared each week for 26 weeks at Wat Rajadhiraj Vihara, Dusit District.

The public is invited to make a donation in order to free the life of cattle and buffalos dedicated to Their Majesties at Finance Office, 1st Floor, Parliament Building 2. For more information, please call 0 2831 9252-53, 0 2831 9485, 0 2831 9255-56, and Senate Call Center tel. 0 2244 1777-8

The public is also invited to attend a religious ceremony to be held on Sunday, 12th June 2016, at 14.00 hrs. at Wat Rajadhiraj Vihara presided over by General Prawit Wongsuwan, Deputy Prime Minister.

 

|  17,260 views

Leave a Comment

*

scroll to top