วันอังคาร , 13 พฤศจิกายน 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » สนช. ให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นคำถามเพิ่มเติมแก่ ครู ข. จ.แพร่และพะเยา The NLA Held a Seminar to Promote the Understanding of Additional Question to District Teachers in Phrae Province

สนช. ให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นคำถามเพิ่มเติมแก่ ครู ข. จ.แพร่และพะเยา The NLA Held a Seminar to Promote the Understanding of Additional Question to District Teachers in Phrae Province

มิถุนายน 6, 2016 6:39 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, สนช. กับประเด็นคำถามเพิ่มเติม, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันที่ ๒-๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ศาลากลางกลางจังหวัดแพร่และจังหวัดพะเยา นายกล้านรงค์ จันทิก
นายยุทธนา ทัพเจริญ และนายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วย
นายคำนูณ สิทธิสมาน นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช และนายศิริชัย ไม้งาม สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ในฐานะผู้แทนฯ กลุ่มจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นคำถามเพิ่มเติมในโครงการจัดฝึกอบรมอาสาสมัครเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญระดับอำเภอ (ครู ข.) ซึ่งจัดโดยจังหวัดแพร่และจังหวัดพะเยา

2nd June 2016, at Phrae City Hall, Phrae Province – Mr. Klanarong Chanthick and Mr. Youdtana Tupcharoen, Members of the National Legislative Assembly, together with Kamnoon Sidhisamarn, Mr. Chalermpol Prateepawanich and Mr. Sirichai Maingam, Members of the National Reform Steering Assembly, as Representatives of Chiang Mai Group, held a seminar to promote the understanding of Additional Question in Volunteer Training Programme for Publicizing the Draft Constitution: District Level (District Teachers) organized by Phrae Governor’s Office.

S__3572217

S__3572218 S__3572220

|  323 views

Leave a Comment

*

scroll to top