วันอังคาร , 13 พฤศจิกายน 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » สนช. ให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นคำถามเพิ่มเติมแก่ ครู ข. จ.ระนอง The NLA provided knowledge of the additional referendum question to volunteer trainers at the district level (Teachers of the Khor. Type) in Ranong Province.

สนช. ให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นคำถามเพิ่มเติมแก่ ครู ข. จ.ระนอง The NLA provided knowledge of the additional referendum question to volunteer trainers at the district level (Teachers of the Khor. Type) in Ranong Province.

มิถุนายน 6, 2016 6:44 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, สนช. กับประเด็นคำถามเพิ่มเติม, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมรัตนรังสรรค์ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดระนอง พลตรี กลชัย
สุวรรณบูรณ์ นายนิรวัชช์  ปุณณกันต์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และ พลเอก จิระ โกมุทพงศ์
สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ในฐานะผู้แทนฯ กลุ่มจังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมเผยแพร่ให้ความรู้
เกี่ยวกับประเด็นคำถามเพิ่มเติมในโครงการจัดฝึกอบรมอาสาสมัครเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ร่างรัฐธรรมนูญระดับอำเภอ (ครู ข.) โดยมี นายอภิชาต  สุขัคคานนท์ กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
เข้าร่วมรับฟังในฐานะผู้สังเกตการณ์ ซึ่งจัดโดยจังหวัดระนอง

On 6 June 2016, at Rattana Rangsan Meeting Room, 5th Floor, Ranong City Hall, Maj. Gen. Kolchai Suvanboon and Mr. Nirawat Punnakanta, Members of the National Legislative Assembly (NLA), together with Gen. Chira Komutphong, Member of the National Reform Steering Assembly, as the representatives of the Phuket Province Group, provided knowledge of the additional referendum question to participants of the Training Programme for Volunteer Trainers at the District Level (Teachers of the Khor. Type) on Dissemination of the Draft Constitution which was organized by Ranong Provincial Administrative Office. Mr. Apichart Sukhakkhananonta also attended this activity as an observer.

S__3572232 S__3572233 S__3572234

|  272 views

Leave a Comment

*

scroll to top