วันจันทร์ , 22 ตุลาคม 2018

Home » แต่งตั้ง สรรหา » สรรหา แต่งตั้ง » ผลการประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน The Meeting Summary of Committee on Selection of Ombudsmen

ผลการประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน The Meeting Summary of Committee on Selection of Ombudsmen

มิถุนายน 11, 2016 10:22 am by: Category: สรรหา แต่งตั้ง, หน้าหลัก, แต่งตั้ง สรรหา Leave a comment A+ / A-

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน มีมติยืนยันตามมติเดิมด้วยคะแนนไม่เป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง ๔ ต่อ ๒ ให้นายเรวัต วิศรุตเวช ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นเหตุให้ต้องเริ่มกระบวนการสรรหาใหม่ พร้อมกำหนดเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน จำนวน ๑ คน ตั้งแต่วันที่ ๑๓ – ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ในเวลาราชการ โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ จุดรับสมัคร ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ และชั้น ๑ อาคารสุขประพฤติ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

1465614941602

The Meeting of Committee on Selection of Ombudsmen had a resolution to confirm the previous resolution with the split votes of 4 versus 2 to appoint Mr. Rewat Wisarutwet to be the Ombudsman. Therefore the selection process will be started over again. The new selection period is opened to accept the applications for an ombudsman position on 13-20 June 2016 during office hours with no holidays at the application counter located at the hallway, 1st floor, Parliament Building 2 and the hallway, 1st floor, Sookprapruet Building. Details are as follows:

1.2

1465614945276 1465614943775

|  1,498 views

Leave a Comment

*

scroll to top