วันศุกร์ 20 ตุลาคม 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์
Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » โครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติฯ

โครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติฯ

A+ / A-

13502717_263863924004930_8387468083279339505_o

โครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดย สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ สามารถร่วมฟื้นป่าชายเลนเพื่อพ่อ ออนไลน์ ได้ทาง http://www.senate.go.th/mangrove/

6

|  2,323 views

Leave a Comment

*

scroll to top