วันศุกร์ 20 ตุลาคม 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์
Home » หน้าหลัก » สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ

สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ

A+ / A-

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ขอนำเสนอสาระน่ารู้ เกี่ยวกับสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ
โดยนำเสนอเป็นภาพอินโฟกราฟฟิก เพื่อให้เข้าใจง่าย ดังนี้

article_20160414150718_Page_1 article_20160414150718_Page_2 article_20160414150718_Page_3 article_20160414150718_Page_4 article_20160414150718_Page_5 article_20160414150718_Page_6 article_20160414150718_Page_7 article_20160414150718_Page_8

แหล่งที่มา http://www.parliament.go.th/ewtcommittee/ewt/draftconstitution2/ewt_dl_link.php?nid=441&filename=index

|  1,986 views

Leave a Comment

*

scroll to top