วันอังคาร , 23 ตุลาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา » กมธ.แรงงานฯ วุฒิสภา เร่งสอบกรณีเก็บค่าตรวจสุขภาพคนหางานที่จะเดินทางไปต่างประเทศ ส่อขัด รธน. มาตรา ๕๑

กมธ.แรงงานฯ วุฒิสภา เร่งสอบกรณีเก็บค่าตรวจสุขภาพคนหางานที่จะเดินทางไปต่างประเทศ ส่อขัด รธน. มาตรา ๕๑

กุมภาพันธ์ 28, 2014 3:47 pm by: Category: เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

กมธ.แรงงานและสวัสดิการสังคม วุฒิสภา ได้จัดการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นกรณีการเก็บค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพจากคนหางานที่จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ซึ่งไม่สอดคล้องต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง ว่าด้วยสิทธิความเสมอภาคในการรับบริการสาธารณสุข

คณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม วุฒิสภา โดย นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้จัดประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณี มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพจากคนหางานที่จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศ โดยภายหลังจากมีการติดตามปัญหาดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง พบว่า มีคนหางานที่จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศได้รับความเดือดร้อนจริง โดยต้องเสียค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพ ในจำนวนเงินไม่เกิน ๑,๕๐๐ บาทต่อครั้ง ซึ่งจากกรณีดังกล่าวที่ประชุมเห็นว่า การเก็บค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพจากคนหางานดังกล่าว อาจไม่สอดคล้องต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง ว่าด้วยเรื่องสิทธิความเสมอภาคในการรับบริการสาธารณสุข จึงขอให้ทางกรมการจัดหางานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน เนื่องจาก ทราบว่า ขณะนี้ คนหางานที่ได้รับความเดือดร้อน กำลังดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลปกครอง เพื่อขอให้เพิกถอนประกาศของกรมการจัดหางาน ขณะที่ กมธ.ระบุ พร้อมจะดำเนินการตรวจสอบและเร่งติดตามแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างใกล้ชิดต่อไป

s4

 

|  1,274 views

Leave a Comment

*

scroll to top