วันจันทร์ , 22 ตุลาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กระทู้ » สรุปการถามตอบกระทู้ถามของวุฒิสภาในสมัยรัฐบาลฯ ยิ่งลักษณ์

สรุปการถามตอบกระทู้ถามของวุฒิสภาในสมัยรัฐบาลฯ ยิ่งลักษณ์

มีนาคม 7, 2014 4:00 pm by: Category: กระทู้, ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

DSC_9083

การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลโดยรัฐสภา  ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 156 และข้อบังคับฯ ข้อ 159 ว่าด้วยการตั้งกระทู้ถาม เป็นวิธีการหนึ่งที่มีความสำคัญมาก กระทู้ถามนั้น มักเกิดจากเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนกับประชาชน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามนโยบายของรัฐบาลที่มีการทุจริต มีการดำเนินการไม่เป็นธรรม หรือจากเหตุภัยธรรมชาติอันส่งผลกระทบกับประชาชน เมื่อสมาชิกทราบถึงความเดือดร้อนของประชาชนก็จะตั้งกระทู้ถามถามรัฐมนตรีที่รับผิดชอบเพื่อให้ฝ่ายบริหารทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งให้ฝ่ายบริหารได้แถลงข้อเท็จจริง ที่เกิดขึ้นตลอดทั้งแนวทางในการแก้ปัญหาให้สภาได้รับทราบ ดังนั้น จึงขอสรุปการตั้งกระทู้ถามของสมาชิกวุฒิสภา  ตอบโดย คณะรัฐมนตรี รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รวม 164 กระทู้  แยกเป็น

1. กระทู้ถามที่ขอให้ตอบในที่ประชุม  จำนวน 148 กระทู้

2.  กระทู้ถามที่ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา จำนวน 16 กระทู้

 

|  1,977 views

Leave a Comment

*

scroll to top