วันจันทร์ , 22 ตุลาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » วิทยาลัยพาณิชยการบึงพระพิษณุโลก เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ Bungphra Phitsanulok Commercial College made a study visit to the National Legislative Assembly

วิทยาลัยพาณิชยการบึงพระพิษณุโลก เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ Bungphra Phitsanulok Commercial College made a study visit to the National Legislative Assembly

สิงหาคม 18, 2016 2:37 pm by: Category: กิจกรรมพิเศษ, กิจกรรมสำนักงานฯ, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา คณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยพาณิชยการบึงพระพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๓๐ คน เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

On 18 August 2016 at 08.30 hrs., a group of 30 professors and students of Bungphra Phitsanulok Commercial College from Phitsanulok Province paid a study visit to the National Legislative Assembly, as well as visited the exhibition of a Celebration on the Auspicious Occasion of the 70th Anniversary of His Majesty the King’s Accession to the Throne and a Celebration on the Auspicious Occasion of Her Majesty Queen Sirikit’s 7th Cycle Birthday Anniversary on 12 August 2016.

S__4349955 S__4349956 S__4349962

|  661 views

Leave a Comment

*

scroll to top