วันจันทร์ , 18 มิถุนายน 2018

Home » หน้าหลัก » อำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญ้ติแห่งชาติ

อำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญ้ติแห่งชาติ

ตุลาคม 11, 2016 9:27 am by: Category: หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

cover1

อำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ติดตามอ่านได้ที่ -> แผ่นพับอำนาจหน้าที่สนชใหม่

 

|  1,446 views

Leave a Comment

*

scroll to top