วันเสาร์ , 26 พฤษภาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ. สังคมฯ รับหนังสือจากกรรมการผู้จัดการมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย คัดค้านการผลักดัน E-Sports (เกมอิเล็กทรอนิกส์)

กมธ. สังคมฯ รับหนังสือจากกรรมการผู้จัดการมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย คัดค้านการผลักดัน E-Sports (เกมอิเล็กทรอนิกส์)

มีนาคม 10, 2017 4:26 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันศุกร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ คณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการฯ รับหนังสือจาก ดร.ศรีดา ตันทะอธิพานิช กรรมการผู้จัดการมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ซึ่งได้นำกลุ่มเยาวชนเครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย เครือข่ายผู้ปกครองและเครือข่ายครอบครัว จำนวน ๒๐ คน ยื่นจดหมายเปิดผนึกคัดค้านการผลักดัน E-Sports (เกมอิเล็กทรอนิกส์) เป็นกีฬาชนิดหนึ่ง โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของการกีฬาแห่งประเทศไทย เนื่องจากพบว่าไทยยังมีปัญหาการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์อยู่มาก ทั้งเรื่องการเสพติดเกม เสพติดอินเทอร์เน็ต การเข้าถึงสื่อลามกอนาจารและความรุนแรง การสนับสนุน E-Sports เป็นกีฬาอาจเป็นการซ้ำเติมปัญหาการเสพติดเกมของเด็กและเยาวชนมากขึ้น ซึ่งภาครัฐควรต้องเร่งดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมอย่างรอบด้านในการส่งเสริมให้ E-Sports เป็นไปในทางสร้างสรรค์ และสามารถป้องกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะให้กับพ่อแม่และผู้ปกครองในการดูแลบุตรหลานในยุคดิจิทัล มีหน่วยงานดูแลรับผิดชอบให้คำแนะนำ ป้องกัน ช่วยเหลือบำบัดรักษาการติดเกม พัฒนาทักษะรู้เท่าทันสื่อและความเป็นพลเมืองดิจิทัล เพิ่มพื้นที่การแสดงออกอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้ห่างไกลจากปัญหาเสพติดเกม รวมทั้งกำหนดมาตรการแนวทางกำกับดูแล E-Sports ให้เป็นไปในทิศทางสร้างสรรค์ ทั้งนี้ เพื่อที่จะให้ E-sports เป็นด้านบวก ก่อนที่จะส่งเสริมให้เป็นกีฬาต่อไป

S__6660886 S__6660887 S__6660888

|  387 views

Leave a Comment

*

scroll to top