วันเสาร์ , 26 พฤษภาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ. การพาณิชย์ฯ สนช. ศึกษาดูงานพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา และสหพันธรัฐมาเลเซีย

กมธ. การพาณิชย์ฯ สนช. ศึกษาดูงานพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา และสหพันธรัฐมาเลเซีย

มีนาคม 12, 2017 2:47 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

1489303948134

ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดสงขลา-รัฐปีนัง สหพันธรัฐมาเลเซีย คณะกรรมาธิการ
การพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมาธิการฯ ศึกษาดูงานต่าง ๆ ดังนี้ ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา คณะกรรมาธิการฯ ศึกษาดูงาน ณ พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา และในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ได้เยี่ยมชมท่าเรือปีนัง เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับเส้นทางการคมนาคม การขนส่งสินค้าทางทะเลของรัฐปีนัง จากนั้น เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ได้เยี่ยมชมและฟังบรรยายเกี่ยวกับพื้นที่เขตอุตสาหกรรม และสิทธิประโยชน์ด้านการค้าการลงทุน ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน รัฐปีนัง สหพันธรัฐมาเลเซีย

1489303951988

1489303960464

1489303958573

1489303963203

 

 

|  352 views

Leave a Comment

*

scroll to top