วันเสาร์ , 26 พฤษภาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ. พาณิชย์ฯ รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับมูลค่าการนำเข้า-ส่งออก และการผ่านแดนของด่านศุลกากรสะเดา

กมธ. พาณิชย์ฯ รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับมูลค่าการนำเข้า-ส่งออก และการผ่านแดนของด่านศุลกากรสะเดา

มีนาคม 13, 2017 9:31 am by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันอาทิตย์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ด่านศุลกากรสะเดา จังหวัดสงขลา คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรมและการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมาธิการฯ รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับมูลค่าการนำเข้า-ส่งออก และการผ่านแดนของด่านศุลกากร การพัฒนาโครงสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษ และศักยภาพในการให้บริการของด่านศุลกากรสะเดา โครงการการก่อสร้างอาคารศุลกากรแห่งใหม่ การพัฒนาระบบต่าง ๆ ของกรมศุลกากร การฝึกอบรมและการพัฒนาฝีมือแรงงานในระดับอาชีวศึกษา และปัญหาเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน จากนั้น เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา ได้เดินทางไปมอบชุดนักเรียน จำนวน ๘๗๓ ชุด มูลค่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท และอุปกรณ์การเรียน จำนวน ๒๐๐ ชุด ให้แก่ตัวแทนนักเรียนของโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ประสบปัญหาอุทกภัยในจังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการเยียวยาและลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ณ ห้องรับรองพิเศษ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่

414025 414027 S__43368489 S__43368490 S__43368494 S__43376730 S__43376731 S__43376733

|  337 views

Leave a Comment

*

scroll to top