วันเสาร์ , 26 พฤษภาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » สรุปผลการประชุม อนุฯ ด้านการดูแลรักษาพยาบาลผู้สูงอายุแบบครบวงจร (กมธ. การสาธารณสุข) สนช. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุม อนุฯ ด้านการดูแลรักษาพยาบาลผู้สูงอายุแบบครบวงจร (กมธ. การสาธารณสุข) สนช. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

มีนาคม 13, 2017 3:32 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

ab1

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๕ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านการดูแลรักษาพยาบาลผู้สูงอายุแบบครบวงจร ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  นำโดย ศาสตราจารย์คลินิกนิเวศน์  นันทจิต ประธาน
คณะอนุกรรมาธิการ ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางในการดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย ตลอดจนประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผลการพิจารณา   

ที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการได้เชิญนายแพทย์ปาณัสม์  เจษฎาพร หัวหน้าฝ่ายการแพทย์ ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางในการดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย ประเด็นการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพของประชากรไทยยุค ๔.๐  โดยมี
รายละเอียดเกี่ยวกับสถานการณ์โครงสร้างของประชากรไทยที่จะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์  ด้านระบบงานระบาดวิทยา ที่คำนึงถึงความเจ็บป่วยของผู้สูงอายุที่จะเปลี่ยนแปลง   จากโรคติดต่อ/เจ็บป่วยเฉียบพลัน เป็นโรคไม่ติดต่อและมีความป่วยเรื้อรัง รวมทั้งภาวะทุพพลภาพและภาวะพึ่งพิง ทั้งนี้ ด้านการแพทย์ ได้กล่าวถึงลักษณะของผู้ป่วยสูงอายุที่มีการตรวจพบหลายโรคในคนเดียว โดยอาการแสดงของโรคไม่ตรงตามลักษณะของโรคที่เป็น และมีความแตกต่างกันในผู้สูงอายุแต่ละคน  จากนั้น ได้นำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานของศูนย์กลางทางการแพทย์สำหรับผู้สูงอายุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจนข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบบริการสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุที่ยั่งยืน ทั้งนี้ คณะอนุกรรมาธิการจะนำข้อมูลจากการประชุมครั้งนี้ไปประกอบการพิจารณาจัดทำรายงานของคณะอนุกรรมาธิการต่อไป

ab2 ab3 ab4

|  417 views

Leave a Comment

*

scroll to top