วันอังคาร 17 ตุลาคม 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์
Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ. การศาสนาฯ เข้าเยี่ยมคารวะประธานสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย

กมธ. การศาสนาฯ เข้าเยี่ยมคารวะประธานสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย

A+ / A-

1489591193198

วันพุธที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ สำนักงานฝ่ายสำนักงานเลขาธิการสภาเลขาธิการโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลตำรวจเอก พิชิต ควรเดชะคุปต์ ประธานคณะกรรมาธิการฯ เข้าพบ
พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประธานสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยและคณะ เพื่อขอปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับประเด็นในการเตรียมการเดินทางไปประชุมทวิภาคี ณ นครวาติกัน สาธารณรัฐอิตาลี

1489591187584

1489591190569

1489591196217

 

|  165 views

Leave a Comment

*

scroll to top