วันเสาร์ , 26 พฤษภาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ. การศาสนาฯ เข้าเยี่ยมคารวะประธานสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย

กมธ. การศาสนาฯ เข้าเยี่ยมคารวะประธานสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย

มีนาคม 15, 2017 10:54 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

1489591193198

วันพุธที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ สำนักงานฝ่ายสำนักงานเลขาธิการสภาเลขาธิการโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลตำรวจเอก พิชิต ควรเดชะคุปต์ ประธานคณะกรรมาธิการฯ เข้าพบ
พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประธานสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยและคณะ เพื่อขอปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับประเด็นในการเตรียมการเดินทางไปประชุมทวิภาคี ณ นครวาติกัน สาธารณรัฐอิตาลี

1489591187584

1489591190569

1489591196217

 

|  283 views

Leave a Comment

*

scroll to top