วันเสาร์ , 26 พฤษภาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » หัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติฯ หารือข้อราชการร่วมกับเอกอัครราชทูตไทยประจำปากีสถาน และข้าราชการประจำสถานเอกอัครราชทูตฯ ถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ปากีสถาน เศรษฐกิจ การค้าขายระหว่างไทย-ปากีสถาน สถานการณ์ภายในปากีสถาน

หัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติฯ หารือข้อราชการร่วมกับเอกอัครราชทูตไทยประจำปากีสถาน และข้าราชการประจำสถานเอกอัครราชทูตฯ ถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ปากีสถาน เศรษฐกิจ การค้าขายระหว่างไทย-ปากีสถาน สถานการณ์ภายในปากีสถาน

มีนาคม 17, 2017 9:31 am by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, ต่างประเทศ, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันพุธ ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา ณ สถานเอกอัครราชทูต กรุงอิสลามาบัด พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติในสมัชชารัฐสภาเอเชีย (Asian Parliamentary Assembly–APA) ในการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการเมืองและการประชุมคณะกรรมาธิการพิเศษว่าด้วยการก่อตั้งรัฐสภาเอเชียของ APA หารือข้อราชการร่วมกับนายสุชาติ เลียงแสงทอง เอกอัครราชทูตไทยประจำปากีสถาน พันเอก สัจจา รักติประกร ผู้ช่วยทูตทหาร (ฝ่ายทหารบก) และข้าราชการประจำสถานเอกอัครราชทูตฯ ถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ปากีสถาน เศรษฐกิจ การค้าขายระหว่างไทย-ปากีสถาน สถานการณ์ภายในปากีสถาน รวมถึงผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้ ในที่ประชุมฯ ได้เห็นพ้องที่จะจัดตั้งรัฐสภาเอเชียเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในเอเชีย และที่ประชุมยังได้เห็นชอบในการจัดตั้งกลุ่มอนุภูมิภาค ๖ กลุ่มอีกด้วย โอกาสนี้ นายสุชาติ เลียงแสงทอง เอกอัครราชทูต และ พันเอก สัจจา รักติประกร ผู้ช่วยทูตทหารฯ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะฯ

17311417_1390367731029970_43775211_o 17349554_1390367727696637_314314952_o 17357242_1390367747696635_552128937_o 17357382_1390367721029971_819148042_o 17372995_1390367767696633_1603234696_o

|  264 views

Leave a Comment

*

scroll to top