วันอังคาร 17 ตุลาคม 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์
Home » กิจกรรมพิเศษ » คณะสมาชิก สนช. มอบครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอนแก่ รร. อนุบาลควนขนุน จ. พัทลุง

คณะสมาชิก สนช. มอบครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอนแก่ รร. อนุบาลควนขนุน จ. พัทลุง

A+ / A-

1489829273422

วันเสาร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ณ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายยุทธนา ทัพเจริญ ลงพื้นที่ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ในโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ จังหวัดพัทลุง โดยได้มอบครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอน เพื่อสนับสนุนการศึกษา พร้อมทั้งเยี่ยมชมกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน โดยมี ดร.เจียร ทองนุ่น ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑ และนายศรัณย์ บัวทองเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลควรขนุน ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานฯ ผลกระทบที่ได้รับจากอุทกภัย พร้อมทั้งความต้องการขอความช่วยเหลือของโรงเรียน โดยมีคณะครู กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง เด็กนักเรียนที่ได้รับผลกระทบ ผู้นำท้องถิ่น จำนวน ๑๕๐ คน ร่วมกิจกรรม

1489829274999

1489829276649

1489829278280

1489829279858

|  232 views

Leave a Comment

*

scroll to top