วันอังคาร 17 ตุลาคม 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์
Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษเรื่อง “บทบาท สนช. กับการปฏิรูปประเทศ” จ. ยโสธร

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษเรื่อง “บทบาท สนช. กับการปฏิรูปประเทศ” จ. ยโสธร

A+ / A-

1489829284732

วันเสาร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ โรงแรมเดอะกรีนปาร์ค แกรนด์ จังหวัดยโสธร
นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดพร้อมทั้งบรรยายพิเศษเรื่อง “บทบาท สนช. กับการปฏิรูปประเทศ” ในกิจกรรม “พบผู้ฟังและผู้ชม” ของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา โอกาสนี้ นายกล้านรงค์ จันทิก สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เป็นวิทยากรร่วมกับแพทย์หญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และ
นายนรชิต สิงหเสนี กรรมการและโฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 
ในการเสวนาเรื่อง” มุ่งสร้างทิศทาง …
เดินหน้าปฏิรูปประเทศ” ด้วย

1489829286455

 

1489829281430

1489829283081

|  192 views

Leave a Comment

*

scroll to top