วันอังคาร 17 ตุลาคม 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์
Home » กิจกรรมพิเศษ » คณะสมาชิก สนช. ร่วมหารือเกี่ยวกับการย้ายเรือนจำแห่งใหม่ จ.พัทลุง

คณะสมาชิก สนช. ร่วมหารือเกี่ยวกับการย้ายเรือนจำแห่งใหม่ จ.พัทลุง

A+ / A-

1489829288024

วันเสาร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมกาบบัว ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดพัทลุง นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วยสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และผู้แทนจากสำนักนายกรัฐมนตรี ประชุมหารือกับ
ส่วนราชการต่างๆ ของจังหวัดพัทลุง นำโดย นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ในโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ จังหวัดพัทลุง

สำหรับประเด็นปัญหาที่หารือเป็นประเด็นเกี่ยวกับการย้ายเรือนจำแห่งใหม่ เนื่องจากสถานที่มีความแออัด คับแคบ ผู้ต้องขังล้นเรือนจำ อาคารสถานที่ควบคุมมีสภาพเก่าชำรุดทรุดโทรมไม่มั่นคงและปลอดภัยในการควบคุมผู้ต้องขัง ประกอบกับเรือนจำตั้งอยู่ในย่านชุมชนเมืองก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เช่น
การบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น ซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่อไป

1489829289519

1489829290986

1489829292744

1489829294516

1489829296772

1489829298456

 

|  223 views

Leave a Comment

*

scroll to top