วันอังคาร 17 ตุลาคม 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์
Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ. การพาณิชย์ฯ สนช. ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงงานน้ำตาลและอ้อยตะวันออก

กมธ. การพาณิชย์ฯ สนช. ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงงานน้ำตาลและอ้อยตะวันออก

A+ / A-

1489838757114

วันเสาร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ไร่บริษัทบ้านบ่อ และโรงงานน้ำตาล และอ้อยตะวันออก อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยพลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมาธิการฯ และพลเอก ยุทธศิลป์ โดยชื่นงาม เลขานุการคณะกรรมาธิการฯ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงงานน้ำตาลและอ้อยตะวันออก กระบวนการผลิตน้ำตาล พร้อมทั้งเยี่ยมชมแปลงปลูกอ้อยพันธ์ดี การตัดอ้อย และการขนส่งอ้อยเข้าหีบ

1489838761507

1489838763275

1489838764997

1489838767128

 

1489838758944

 

 

|  224 views

Leave a Comment

*

scroll to top