วันเสาร์ , 26 พฤษภาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » เลขาธิการวุฒิสภา นำคณะผู้บริหารและบุคลากรร่วมโครงการฟื้นฟูป่าเพื่อการเรียนรู้เชิงนิเวศน์สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ฯ

เลขาธิการวุฒิสภา นำคณะผู้บริหารและบุคลากรร่วมโครงการฟื้นฟูป่าเพื่อการเรียนรู้เชิงนิเวศน์สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ฯ

มีนาคม 20, 2017 9:46 am by: Category: กิจกรรมพิเศษ, กิจกรรมสำนักงานฯ, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันอาทิตย์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ ตำบลบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ นางวรารัตน์ อติแพทย์ เลขาธิการวุฒิสภา นำคณะผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมกับ นางประณต ติราศัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกิจการองค์กรและกำกับการปฏิบัติตามนโยบาย นายศิริพงษ์ เฟื่องลิขิต ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคมบริษัท ปตท.สผ. นายฐิติพันธ์ จูจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สคาร ทีจันทึก รองคณบดีคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำกิจกรรมต้นกล้าความดี ทำดีถวายพ่อหลวง ครั้งที่ ๒ โครงการฟื้นฟูป่าเพื่อการเรียนรู้เชิงนิเวศน์สวนศรีนครเขื่อนขันธ์  ตามแนวทางพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

S__17858661 S__17858664 S__17858667 S__17858668 S__17858670 S__17858673 S__17858676

|  319 views

Leave a Comment

*

scroll to top