วันเสาร์ , 26 พฤษภาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » ประธานกมธ.การปกครองฯ สนช. เปิดการเสวนาเรื่อง “การปฏิรูปท้องถิ่นไทย : รูปแบบ หน้าที่และอำนาจ” ครั้งที่ ๕ ภาคใต้ตอนบน

ประธานกมธ.การปกครองฯ สนช. เปิดการเสวนาเรื่อง “การปฏิรูปท้องถิ่นไทย : รูปแบบ หน้าที่และอำนาจ” ครั้งที่ ๕ ภาคใต้ตอนบน

มีนาคม 20, 2017 10:48 am by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, หน้าหลัก, โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น Leave a comment A+ / A-

วันจันทร์ ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ณ โรงแรมภูเก็ต เมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต
พลโท ชาญชัย ภู่ทอง ประธานคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการเสวนาและรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “การปฏิรูปท้องถิ่นไทย : รูปแบบ หน้าที่และอำนาจ” ครั้งที่ ๕ ภาคใต้ตอนบน ซึ่งคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น จัดขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นและแนวคิดเกี่ยวกับการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่นในส่วนที่เกี่ยวกับรูปแบบ หน้าที่และอำนาจ รวมถึงประสบการณ์เกี่ยวกับปัญหาและข้อขัดข้อง  จากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และนักวิชาการ โดยมีพลเอก ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านการมีส่วนร่วมและการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ กล่าวรายงาน และนายธีระ  อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับและร่วมการเสวนา

S__30818324 S__30818321 S__30818327 S__30818316 S__30818314

|  269 views

Leave a Comment

*

scroll to top