วันศุกร์ , 25 พฤษภาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » รองประธาน สนช. คนที่สอง พร้อมด้วยสมาชิก สนช. สมาชิก สปท. และผู้แทนจากสำนักนายกรัฐมนตรี ประชุมหารือกับส่วนราชการต่างๆ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช

รองประธาน สนช. คนที่สอง พร้อมด้วยสมาชิก สนช. สมาชิก สปท. และผู้แทนจากสำนักนายกรัฐมนตรี ประชุมหารือกับส่วนราชการต่างๆ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช

มีนาคม 20, 2017 11:35 am by: Category: กิจกรรมพิเศษ, สนช.พบประชาชน, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันอาทิตย์ ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๒๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และผู้แทนจากสำนักนายกรัฐมนตรี ประชุมหารือกับส่วนราชการต่างๆ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช นำโดย นายสกล จันทรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช สำหรับประเด็นปัญหาที่หารือเป็นประเด็นเกี่ยวกับการกัดเซาะชายฝั่ง การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ปัญหาการจัดการขยะ และปัญหาการก่อสร้างสะพาน อำเภอนบพิตำ ซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่อไป

31613 31608 31623 31616 31612 31609

|  257 views

Leave a Comment

*

scroll to top