วันอังคาร 17 ตุลาคม 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์
Home » กิจกรรมพิเศษ » รองประธาน สนช. คนที่สอง พร้อมด้วยสมาชิก สนช. สมาชิก สปท. และผู้แทนจากสำนักนายกรัฐมนตรี ประชุมหารือกับส่วนราชการต่างๆ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช

รองประธาน สนช. คนที่สอง พร้อมด้วยสมาชิก สนช. สมาชิก สปท. และผู้แทนจากสำนักนายกรัฐมนตรี ประชุมหารือกับส่วนราชการต่างๆ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช

A+ / A-

วันอาทิตย์ ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๒๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และผู้แทนจากสำนักนายกรัฐมนตรี ประชุมหารือกับส่วนราชการต่างๆ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช นำโดย นายสกล จันทรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช สำหรับประเด็นปัญหาที่หารือเป็นประเด็นเกี่ยวกับการกัดเซาะชายฝั่ง การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ปัญหาการจัดการขยะ และปัญหาการก่อสร้างสะพาน อำเภอนบพิตำ ซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่อไป

31613 31608 31623 31616 31612 31609

|  164 views

Leave a Comment

*

scroll to top