วันอังคาร , 16 ตุลาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ. การพาณิชย์ ฯ สนช. รับฟังปัญหาเกี่ยวกับระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายฯ

กมธ. การพาณิชย์ ฯ สนช. รับฟังปัญหาเกี่ยวกับระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายฯ

มีนาคม 20, 2017 11:46 am by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันอาทิตย์ ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ สมาคมเกษตรกรชายแดนบูรพา และสหกรณ์ชาวไร่อ้อย จังหวัดสระแก้ว คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมาธิการฯ พลเอก ยุทธศิลป์ โดยชื่นงาม เลขานุการคณะกรรมาธิการฯ เข้ารับฟังปัญหาเกี่ยวกับระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยการจดทะเบียนสถาบันชาวไร่อ้อย รวมทั้งประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ระเบียบจดทะเบียนสถาบันฯ กับระเบียบเงินค่าบำรุงสถาบันฯ การจ้างแรงงานในพื้นที่ สถานภาพการเป็นสมาชิกของสมาคม/สหกรณ์ กรณีมีหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ เป็นต้น

S__32374838 S__32374841 S__32374839

|  386 views

Leave a Comment

*

scroll to top