วันอังคาร 17 ตุลาคม 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์
Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » รองประธาน สนช. คนที่สอง พร้อมด้วยสมาชิกสนช. ลงพื้นที่เพื่อทำพิธีส่งมอบบ้านพักอาศัยที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสนช. และการก่อสร้างโดยกองทัพเรือให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

รองประธาน สนช. คนที่สอง พร้อมด้วยสมาชิกสนช. ลงพื้นที่เพื่อทำพิธีส่งมอบบ้านพักอาศัยที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสนช. และการก่อสร้างโดยกองทัพเรือให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

A+ / A-

วันอาทิตย์ ที่ ๑๙  มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๕๐ นาฬิกา ณ บ้านเลขที่ ๑/๑ หมู่ ๗ ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ลงพื้นที่เพื่อทำพิธีส่งมอบบ้านพักอาศัยที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และการก่อสร้างโดย กองทัพเรือให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเสียหายทั้งหลัง จำนวน ๔ ราย ประกอบด้วย ๑. นางสุมล แก้วเมือง หมู่ ๗ ตำบลชะอวด ๒. นางราตรี พิทักษ์ หมู่ ๑ ตำบลวังอ่าง ๓. นางเล็ก แซ่ลิ้ม หมู่ ๔ ตำบลตูล และ ๔. นางจันทร์ สุขแก้ว เขตเทศบาลตำบลชะอวด โดยมี นายสกล จันทรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมในพิธีฯ ในโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช  โอกาสนี้ ได้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มอบให้เพื่อเป็นสิริมงคลในโอกาสขึ้นบ้านใหม่ รวมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และมอบต้นขนุนให้กับบ้านทั้ง ๔ หลังด้วย

31723 31727 31730 31733 31734 31738 31742

|  189 views

Leave a Comment

*

scroll to top