วันอังคาร 17 ตุลาคม 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์
Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » รองประธาน สนช. คนที่สอง ลงพื้นที่เพื่อติดตามการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้

รองประธาน สนช. คนที่สอง ลงพื้นที่เพื่อติดตามการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้

A+ / A-

วันจันทร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี จังหวัดปัตตานี
นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง และคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ เดินทางลงพื้นที่เพื่อติดตามการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ในโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติรวมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ โดยได้ร่วมมอบชุดนักเรียนให้แก่ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นอนุบาลที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในจังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลา จังหวัดละ ๒,๐๐๐ ชุด พร้อมทั้งมอบข้าวสารให้แก่ผู้ปกครองนักเรียน โดยมี
นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และนายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ให้การต้อนรับ

จากนั้น คณะฯ ได้เดินทางไปยังวัดหลักเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เพื่อเยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของให้แก่หน่วยทหารเฉพาะกิจปัตตานี ๒๓

32103 32102 32098 32105 32114 32211 32212

 

|  175 views

Leave a Comment

*

scroll to top