วันอาทิตย์ , 21 ตุลาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » สนช. เดินทางไปพบปะนักศึกษาไทยที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยอิสลามนานาชาติประจำกรุงอิสลามาบัด

สนช. เดินทางไปพบปะนักศึกษาไทยที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยอิสลามนานาชาติประจำกรุงอิสลามาบัด

มีนาคม 20, 2017 4:26 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, ต่างประเทศ, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา ณ สถานเอกอัครราชทูต กรุงอิสลามาบัด พลเอก
นิพัทธ์ ทองเล็ก สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติในสมัชชารัฐสภาเอเชีย (Asian Parliamentary Assembly–APA) ในการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการเมืองและการประชุมคณะกรรมาธิการพิเศษว่าด้วยการก่อตั้งรัฐสภาเอเชียของ APA พร้อมด้วย
พลเอก สัจจา รักติประกร ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงอิสลามาบัด เดินทางไปพบปะนักศึกษาไทยที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยอิสลามนานาชาติประจำกรุงอิสลามาบัด (International Islamic University of Islamabad – IIUI) โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยให้การต้อนรับคณะฯ โอกาสนี้ พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก ได้พูดคุยร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ และนักศึกษาไทย พร้อมทั้งรับฟังปัญหาของนักศึกษาไทยที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย ซึ่งปัจจุบันมีนักศึกษาไทย จำนวน ๑๕๔ คน โดยส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาจาก ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้และส่วนมากเข้ามาศึกษาในสาขาอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ

ทั้งนี้ ปัญหาที่นักศึกษาประสงค์อยากให้ช่วยเหลือ เช่น การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร การขอรับเงินสนับสนุนทางการศึกษาและกิจกรรม ปัญหาจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของไทยทำให้การเดินทางมาศึกษาล่าช้า ปัญหาการอยู่อาศัยหอพักในมหาวิทยาลัย การขอหนังสือรับรองความประพฤติ เป็นต้น พร้อมกันนี้ ฝ่ายผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้พูดคุยถึงแนวทางการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยและเชิญให้นักเรียนไทยเดินทางเข้ามาศึกษาที่มหาวิทยาลัยมากขึ้นและขอยืนยันว่าสถาบันแห่งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการก่อเหตุรุนแรงใด ๆ

DSCF5383 DSCF5390 DSCF5402 DSCF5419 DSCF5434

|  344 views

Leave a Comment

*

scroll to top