วันอังคาร 17 ตุลาคม 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์
Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » ประธานกิตติมศักดิ์ กมธ.สิ่งแวดล้อมฯ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำเสีย ณ คลองลัดมะยม

ประธานกิตติมศักดิ์ กมธ.สิ่งแวดล้อมฯ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำเสีย ณ คลองลัดมะยม

A+ / A-

วันจันทร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ชุมชนคลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน พลเรือเอก วัลลภ เกิดผล ประธานกิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เดินทางศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำเสีย โดยรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำของชุมชน จากนายชวน ชูจันทร์ ประธานประชาคมตลาดน้ำคลองลัดมะยม และลงเรือศึกษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จากนั้นเดินทางไปยัง ณ ชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญ ริมคลองลาดพร้าว เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำของชุมชน จากนายอวยชัย สุขประเสริฐ ประธานชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญ

S__43065395 S__43065398 S__43065401 S__43065403 S__43065406 S__43065409 S__43065410

|  253 views

Leave a Comment

*

scroll to top