วันอาทิตย์ , 21 ตุลาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » WHO ชื่นชมร่าง พ.ร.บ. ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. ….

WHO ชื่นชมร่าง พ.ร.บ. ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. ….

มีนาคม 31, 2017 12:17 pm by: Category: กิจกรรมพิเศษ, ต่างประเทศ, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

WHO ชื่นชมร่าง พ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. ….
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้รับหนังสือจากกระทรวงการต่างประเทศแจ้งให้ทราบว่า นางมาร์กาเร็ต ชาน (Dr. Margaret Chan) ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) ได้มีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ผ่านคณะผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศอื่นๆ ณ นครเจนีวา แสดงความชื่นชมที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. …. ซึ่งเมื่อผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้วจะส่งผลเชิงบวกอย่างกว้างขวางต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของมารดาและเด็กไทย ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลกพร้อมให้การสนับสนุน และหวังว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทย และจะเป็นตัวอย่างของกฎหมายที่ก้าวหน้าแก่ประเทศอื่นๆ ต่อไป

S__6955020

S__6955021

 

|  511 views

Leave a Comment

*

scroll to top