วันจันทร์ , 22 ตุลาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » ประชุม สนช. ลงมติในวาระที่ ๑ รับหลักการแห่งร่าง พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. …. ไว้พิจารณา

ประชุม สนช. ลงมติในวาระที่ ๑ รับหลักการแห่งร่าง พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. …. ไว้พิจารณา

มีนาคม 31, 2017 12:20 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, สรรหา แต่งตั้ง, สรุปผลการประชุม สนช., หน้าหลัก, แต่งตั้ง สรรหา Leave a comment A+ / A-

ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงมติในวาระที่ ๑ รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. …. ไว้พิจารณา ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย ๑๙๐ เสียง ไม่เห็นด้วย ๑ เสียง งดออกเสียง 4 เสียง ไม่ลงคะแนนเสียง ๒ เสียง โดยตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา จำนวน ๒๖ คน กำหนดแปรญัตติภายใน ๒๑ วัน ระยะเวลาการดำเนินงาน ๖๐ วัน

S__6955082

|  2,614 views

Leave a Comment

*

scroll to top