วันอังคาร , 13 พฤศจิกายน 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

มิถุนายน 6, 2014 4:46 pm by: Category: กิจกรรมพิเศษ, กิจกรรมสำนักงานฯ Leave a comment A+ / A-

เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ทรงวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี ผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เฝ้ารับเสด็จฯ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

b-2920-729-3b-2920-729-2

ในการนี้ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย อดีตรองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานวุฒิสภา นำอดีตสมาชิกวุฒิสภา วางพวงมาลาในนาม “วุฒิสภา” และนางนรรัตน์ พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา นำคณะข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา วางพวงมาลาในนาม “สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา”

b-2920-731-2b-2920-731-3b-2920-731-6

พร้อมทั้งร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี และพิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี แก่นิสิตนักศึกษา บุตรข้าราชการ และลูกจ้างของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑

b-2920-730-1b-2920-730-4 

|  2,979 views

Leave a Comment

*

scroll to top