วันศุกร์ 20 ตุลาคม 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์
Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ.การวิทยาศาสตร์ฯ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ณ กรุงปักกิ่ง

กมธ.การวิทยาศาสตร์ฯ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ณ กรุงปักกิ่ง

A+ / A-

วันเสาร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารมวลชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลอากาศเอก ชาลี จันทร์เรือง ประธานคณะกรรมาธิการฯ เดินทางเยือนและประชุมร่วมกับ Prof. CHEN Xilin รองประธานสถาบันเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ CAS Computing Institute เพื่อศึกษาเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การจัดการความปลอดภัยบนเครือข่าย การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และเทคโนโลยีเสมือนจริง เพื่อนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของภาครัฐให้มีศักยภาพ สำหรับเตรียมความพร้อมในกระบวนงานด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE.) ของประเทศไทย50478

50479

50480

50481

จากนั้น เดินทางไปเยี่ยมชม Zhongguancun Science Center (Z – PARK) เพื่อศึกษานวัตกรรมด้านการบริหารจัดการข้อมูลผ่านระบบดาวเทียม นวัตกรรมทางการแพทย์ การบูรณาการจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเกษตรด้วย

50536 50538 50540

|  150 views

Leave a Comment

*

scroll to top