วันศุกร์ 20 ตุลาคม 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์
Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ.วิทยาศาสตร์ฯ ประชุมร่วมกับรองประธานสถาบัน Chinese Academy of Sciences : CAS

กมธ.วิทยาศาสตร์ฯ ประชุมร่วมกับรองประธานสถาบัน Chinese Academy of Sciences : CAS

A+ / A-

วันจันทร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารมวลชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลอากาศเอก ชาลี จันทร์เรือง ประธานคณะกรรมาธิการฯ เดินทางเยือนและประชุมร่วมกับ Mr. Huang Weiguang รองประธานสถาบัน Chinese Academy of Sciences : CAS ในประเด็นการเตรียมศักยภาพความพร้อมของบุคลากรในการวิจัย เทคโนโลยีระดับอุดมศึกษา กิจการดาวเทียม และระบบการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งทางสถาบันฯ มีความร่วมมือการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับประเทศไทย โอกาสนี้ คณะฯ ได้เยี่ยมชมสถาบันวิจัยระดับสูงแห่งเซียงไฮ้ Shanghai Advanced Reserach Institure (SARI) ด้วย

50704 50710 50711 50712 50714

|  151 views

Leave a Comment

*

scroll to top