วันพุธ , 20 มิถุนายน 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » สนช. แถลงข่าวความคืบหน้าการพิจารณาร่าง พ.ร.ป. ว่าด้วยพรรคการเมือง

สนช. แถลงข่าวความคืบหน้าการพิจารณาร่าง พ.ร.ป. ว่าด้วยพรรคการเมือง

พฤษภาคม 17, 2017 10:42 am by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

S__7536948

วันอังคารที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. …. แถลงข่าวความคืบหน้าการพิจารณาร่าง พ.ร.ป. ดังกล่าวว่า คณะกรรมาธิการฯ ได้พิจารณาครบทั้งหมด ๑๔๒ มาตราแล้ว โดยมีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติแปรญัตติ จำนวน ๕ คน ประกอบด้วย
๑. นายมณเฑียร บุญตัน
๒. นายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล
๓. นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง
๔. นายสมชาย แสวงการ และ
๕. นายพรศักดิ์ เจียรณัย

ทั้งนี้ การพิจารณายังไม่เป็นที่เรียบร้อย โดยมีการแก้ไขในหลายมาตรา โดยเฉพาะการแก้ไขถ้อยคำเพื่อ
ไม่ให้สับสน สำหรับเรื่องที่จะต้องใช้เวลาประชุมเพื่อหาข้อยุติให้ได้เร็ววันนี้ อาทิ เรื่องของทุนประเดิม ซึ่งเดิมร่างกฎหมายให้มีทุนตั้งพรรค ๑ ล้านบาท คณะกรรมาธิการฯ มีความเห็นว่ามากไป ควรจะลดลงมา เรื่องค่าบำรุงพรรคการเมืองของสมาชิกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ บาทต่อปี ถ้าขาดเกิน ๒ ปีสมาชิกภาพต้องหมดสิ้นไป ทางคณะกรรมาธิการฯ ได้มีแนวทางออกมา ๓ แนวทางด้วยกัน

๑. ให้เก็บค่าสมาชิกตามรูปแบบที่เสนอมา คือไม่น้อยกว่า ๑๐๐ บาท
๒. ให้เก็บไม่มากกว่า ๑๐๐ บาท เช่น ๒๐ บาท ๕๐ บาท
๓. ในบทเฉพาะกาลปีแรกจะไม่เก็บเงิน เพื่อให้พรรคการเมืองได้ตั้งตัวและไปจัดระบบให้ดี

ส่วนในเรื่องการประมวลจริยธรรมนั้น คณะกรรมาธิการฯ เห็นว่า ควรต้องมีการจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองและสมาชิก โดยเกณฑ์ตามประมวลจริยธรรมของสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา

|  271 views

Leave a Comment

*

scroll to top