วันเสาร์ , 21 เมษายน 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ. การพาณิชย์ฯ สนช. เปิดงานสัมมนา เรื่อง “นวัตกรรมการแปรรูปอาหารและสมุนไพรสู่ Thailand 4.0 ด้วยเครื่อง Hi-speed Extractor, Hi-Nutrition Evaporator และ Hi-Yield Spray Dryer”

กมธ. การพาณิชย์ฯ สนช. เปิดงานสัมมนา เรื่อง “นวัตกรรมการแปรรูปอาหารและสมุนไพรสู่ Thailand 4.0 ด้วยเครื่อง Hi-speed Extractor, Hi-Nutrition Evaporator และ Hi-Yield Spray Dryer”

พฤษภาคม 17, 2017 12:53 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันพุธที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการอบแห้งแบบพ่นฝอย จังหวัดปทุมธานี พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ กรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการพาณิชย์
การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นผู้แทนประธานคณะกรรมาธิการฯ เปิดงานสัมมนาเชิงวิชาการ หัวข้อเรื่อง “นวัตกรรมการแปรรูปอาหารและสมุนไพรสู่ Thailand 4.0 ด้วยเครื่อง
Hi-speed Extractor, Hi-Nutrition Evaporator และ Hi-Yield Spray Dryer” จัดโดยสมาคมเครื่องจักรกลไทย ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการอบแห้งแบบพ่นฝอย และบริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานจังหวัด มหาวิทยาลัย เกษตรจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด หน่วยงานด้านสาธารณสุข และภาคเอกชน เข้าร่วมการสัมมนา

451 452

|  290 views

Leave a Comment

*

scroll to top