วันพฤหัส , 26 เมษายน 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ.การพาณิชย์ฯ และ กมธ.การเกษตรฯ สนช. ร่วมหารือกับ รมต.กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง พ.ร.บ. อ้อยและน้ำตาลทราย

กมธ.การพาณิชย์ฯ และ กมธ.การเกษตรฯ สนช. ร่วมหารือกับ รมต.กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง พ.ร.บ. อ้อยและน้ำตาลทราย

พฤษภาคม 17, 2017 1:03 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันพุธที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ณ กระทรวงอุตสาหกรรม คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรมและการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดย พลเอกสิงห์ศึก  สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมาธิการ และพลเอก ยุทธศิลป์ โดยชื่นงาม  เลขานุการคณะกรรมาธิการ ร่วมกับ คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดย พลเอก ดนัย  มีชูเวท  ประธานคณะกรรมาธิการ และนายกิตติศักดิ์ รัตนะวราหะ รองเลขานุการและรองโฆษกคณะกรรมาธิการ เข้าพบปะสนทนาเพื่อหารือ
ข้อราชการร่วมกับนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม ในประเด็นเกี่ยวกับการแก้ไขพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ และประเด็นการผลักดันให้เกิดการใช้ยางพาราภายในประเทศโดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และประเด็นที่เกี่ยวข้อง

S__3440775 S__3440777

|  252 views

Leave a Comment

*

scroll to top