วันเสาร์ , 21 เมษายน 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » ธนาคารกสิกรไทย ร่วมสมทบเงินทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๐

ธนาคารกสิกรไทย ร่วมสมทบเงินทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๐

พฤษภาคม 18, 2017 11:34 am by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, รัฐพิธีและพิธีการ, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับมอบเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  จากนายปรีดี ดาวฉาย
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในนามธนาคารกสิกรไทย
เพื่อร่วมสมทบเงินทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๐  โดยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะได้ทูลเกล้าฯ ถวายในนามของ “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” ในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ในวันศุกร์ ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ บ้านเสม็ดงาม ตำบลหนองบัว
อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

19039 19040

|  251 views

Leave a Comment

*

scroll to top