วันพฤหัส , 26 เมษายน 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » โฆษก กมธ. แถลงความคืบหน้าการพิจารณาร่าง พ.ร.ป.

โฆษก กมธ. แถลงความคืบหน้าการพิจารณาร่าง พ.ร.ป.

พฤษภาคม 18, 2017 2:29 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, พิจารณากฎหมาย, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๑๐ นาฬิกา ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ พลโท พิศณุ พุทธวงศ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พ.ศ. …. แถลงความคืบหน้าการพิจารณาร่าง พ.ร.ป.ว่า คณะกรรมาธิการฯ พิจารณาในรอบแรกเสร็จสิ้นแล้วทั้ง ๗๘ มาตรา ซึ่งยังไม่ได้ข้อสรุปในบางมาตรา โดยจะขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เกี่ยวข้องในมาตรานั้นๆ และนำ พ.ร.ป. ฉบับเก่ามาเทียบเคียง ซึ่งจะนำประเด็นต่างๆ หารือ สร้างความเข้าใจกับสมาชิก สนช. ในการสัมมนาวันที่ ๒๐ – ๒๑ พฤษภาคมนี้ ที่จังหวัดจันทบุรี จากนั้นจะมีการพิจารณาในรอบที่สองในวันที่ ๒๒ และ ๒๙ พฤษภาคมนี้ และวันที่ ๑ มิถุนายนจะเชิญสมาชิกที่แปรญัตติมาพิจารณาร่วมกันอีกครั้งให้ได้ข้อสรุปทั้งหมด เพื่อนำเข้าสู่ที่ประชุม สนช. พิจารณาวาระ ๒ วาระ ๓ ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ สำหรับประเด็นที่ยังไม่ได้ข้อสรุป อาทิ การแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้ง วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งในประเด็นนี้มีสมาชิก สนช. แปรญัตติ ๑๒ คน จากทั้งหมด ๑๔ คน ได้แสดงความคิดเห็นหลากหลาย ขณะที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่อยู่ในคณะกรรมาธิการฯ ได้ให้ความเห็นว่า ยังคงต้องให้มี กกต. จังหวัด และให้พ้นจากวาระการดำรงตำแหน่งตาม พ.ร.ป. ฉบับเก่า
ด้านคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ก็ยืนยันว่าต้องมีการตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งขึ้นมาทำงาน และยกเลิก กกต.จังหวัด ส่วนวาระการดำรงตำแหน่งให้ดำรงตำแหน่งตาม พ.ร.ป.ฉบับเก่าเช่นกัน แต่เมื่อมีคณะกรรมการสรรหาให้คณะกรรมการพิจารณาว่ายังมีคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่งต่อไปได้หรือไม่
อย่างไรก็ตามคณะกรรมาธิการพิจารณากฎหมายฉบับนี้มุ่งหวังให้มีการเลือกตั้งที่สุจริตเที่ยงธรรม
ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ได้พิจารณาเพื่อให้ประโยชน์กับกลุ่มบุคคลใด แต่ยึดประโยชน์ของประเทศและประชาชนเป็นหลัก

DSC_4121

|  257 views

Leave a Comment

*

scroll to top