วันจันทร์ , 18 มิถุนายน 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » สรุปผลการประชุม อนุฯ ส่งเสริมและติดตามระบบการแพทย์ครบวงจร (กมธ. สาธารณสุข) ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุม อนุฯ ส่งเสริมและติดตามระบบการแพทย์ครบวงจร (กมธ. สาธารณสุข) ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐

พฤษภาคม 19, 2017 9:52 am by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

ครั้งที่ 122560_๑๗๐๕๑๗_0007

สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมและติดตามระบบการแพทย์ครบวงจร ในคณะกรรมาธิการ
การสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๑๐๕ ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ 
คณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมและติดตามระบบการแพทย์ครบวงจร ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย
นายมหรรณพ  เดชวิทักษ์
ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาศึกษา ดังนี้

พิจารณาแนวทางการจัดทำกรอบอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร รวมทั้งประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
คณะอนุกรรมาธิการได้เชิญผู้แทนจากกรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางการจัดทำกรอบอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร สรุปได้ว่า การดำเนินการที่สอดคล้องกับนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของรัฐบาลด้านอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับการส่งเสริมและการกำกับดูแลธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพ ได้แก่ ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ สปาและนวดเพื่อสุขภาพ สถานออกกำลังกายหรือฟิตเนส รวมทั้งการส่งเสริมและ
การกำกับดูแลการจัดทำการตลาด การประชาสัมพันธ์ในธุรกิจส่งเสริมสุขภาพในประเทศไทย
ทุกหน่วยงานมีการดำเนินงานเพื่อรองรับนโยบายดังกล่าว โดยมีการจัดทำกฎ ระเบียบ รวมทั้งหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูแล รวมทั้งควบคุมกิจการข้างต้นให้มีมาตรฐานและปลอดภัยต่อประชาชน แต่เนื่องจากมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหลายฉบับและอยู่ภายใต้อำนาจการบังคับใช้ของหลายหน่วยงานจึงอาจส่งผลให้การกำกับดูแลไม่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงควรมีการบูรณาการด้านกฎหมาย หรือมีคณะทำงานกลางที่เป็นการดำเนินงานร่วมกันของทุกหน่วยงาน เพื่อให้การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างราบรื่น และเกิดประโยชน์สำหรับประชาชนอย่างสูงสุด

ครั้งที่ 122560_๑๗๐๕๑๗_0002 ครั้งที่ 122560_๑๗๐๕๑๗_0006

ครั้งที่ 122560_๑๗๐๕๑๗_0013

|  184 views

Leave a Comment

*

scroll to top