วันจันทร์ , 18 มิถุนายน 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติ จัดโดย สนช.

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติ จัดโดย สนช.

พฤษภาคม 19, 2017 10:18 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

1495205198121

1495205200362

1495205201962

วันศุกร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ บ้านเสม็ดงาม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติ เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ โดยมีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะทูตานุทูต สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และประชาชนจังหวัดจันทุบรี เฝ้าฯ ทูลละอองพระบาทรับเสด็จ 

1495205220578

1495205222337

1495205224231

โอกาสนี้ พระราชทานพันธุ์ไม้ป่าชายเลนให้แก่พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข ประธานกรรมการโครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติฯ เพื่อนำไปปลูกยังพื้นที่ ณ บ้านอิเทพ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณพื้นที่ปลูกพันธุ์ไม้ ทรงปลูกพันธุ์ไม้โกงกาง ทรงปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ทอดพระเนตรนิทรรศการเกี่ยวกับป่าชายเลน และทรงลงพระนามาภิไธยในแผ่นศิลาซึ่งประชาขนบ้านเสม็ดงามร่วมกันจัดทำขึ้น

1495205226293

1495205228073

ทั้งนี้ ภายหลังสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินกลับแล้ว ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ได้นำคณะผู้เข้าร่วมโครงการฯ ปลูกพันธ์ุไม้ป่าชายเลน ณ บริเวณแปลงที่จัดไว้ ก่อนนำขบวนพันธุ์ไม้ที่ได้รับพระราชทานได้ยังบ้านอิเทพ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เพื่อนำไปปลูกร่วมกับประชาชนต่อไป

1495205229757

1495205231461

1495205203486

1495205205028

1495205206536

1495205208227

1495205214060

1495205215754

|  916 views

Leave a Comment

*

scroll to top