วันจันทร์ , 22 ตุลาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กระทู้ » การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน โดยการตั้งกระทู้ถามของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙

การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน โดยการตั้งกระทู้ถามของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙

มิถุนายน 27, 2014 3:45 pm by: Category: กระทู้, ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน Leave a comment A+ / A-

10489092_661230430613051_1437698576_n

กระทู้ถาม (Interpellation) หมายถึง คำถามที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติตั้งคำถามถามรัฐมนตรีในคณะรัฐบาลเกี่ยวกับงานในหน้าที่ซึ่งเป็นการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินอย่างหนึ่ง และถึงแม้ว่าการตั้งกระทู้ถามของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙จะเป็นวิธีการควบคุมบริหารราชการแผ่นดินที่ไม่มีผลโดยตรงให้รัฐมนตรีต้องพ้นจากตำแหน่งก็ตาม แต่ผลของกระทู้ถามของสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็อาจทำให้เห็นถึงความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐมนตรีและทำให้รัฐมนตรีเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่มากยิ่งขึ้น

ดังนั้น กระทู้ถามจึงนับว่าเป็นวิธีการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่สำคัญอีกวิธีหนึ่ง

กระทู้ถามของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ

๑. กระทู้ถามสด

๒. กระทู้ถามทั่วไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

|  4,062 views

Leave a Comment

*

scroll to top