วันศุกร์ , 25 พฤษภาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » รองเลขาธิการวุฒิสภาวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๘

รองเลขาธิการวุฒิสภาวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๘

มิถุนายน 9, 2017 9:43 am by: Category: กิจกรรมพิเศษ, กิจกรรมสำนักงานฯ, รัฐพิธีและพิธีการ, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ณ บริเวณเชิงสะพานพระราม ๘ กรุงเทพฯ
นางสาวสุภางค์จิตต ไตรเพทพิสัย รองเลขาธิการวุฒิสภา เป็นผู้แทนนำข้าราชการ
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ไปวางพวงมาลาในนาม “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ”
เพื่อถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
พระอัฐมรามาธิบดินทร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

S__7888928 S__7888927 S__7888926 S__7888925

|  326 views

Leave a Comment

*

scroll to top